Tobing Agency is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van uw en onze privacy. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van Tobing Agency is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming d.d. mei 2018.

Dit privacy statement is als volgt opgebouwd:
Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen);
Marketingactiviteiten;
Beveiligingsniveau;
Rechten van betrokkenen;
Contactgegevens;
Aanpassen privacy statement.

1. Doeleinden van de gegevensverwerking (algemeen)
Uw persoonsgegevens worden door Tobing Agency verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Tobing Agency. Deze overeenkomsten zijn hoofdzakelijk bedoeld voor het leveren van dienstverlening en consultancy op het gebied van pr, event management en artist management. Om deze diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van Tobing Agency te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren.

2. Marketingactiviteiten
Tobing Agency houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar website bezoekers, hiervoor wordt Google Analytics gebruikt. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd. Het laatste octet van het IP adres heeft Tobing Agency derhalve gemaskeerd. Tobing Agency heeft een bewerkersovereenkomst gesloten met Google, daarbij worden er geen enkele gegevens gedeeld en wordt er geen gebruik gemaakt van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics. De instellingen komen overeen met de leidraad van de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten, diensten of functies van Tobing Agency.

3. Beveiligingsniveau
Tobing Agency beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt 5.

4. Rechten van betrokkenen
Indien u een relatie met onze organisatie heeft, kunt u na een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

5. Contactgegevens
U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:
Tobing Agency
Johann Siegerstraat 18
1096BH Amsterdam
info@tobing.agency

6. Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.tobing.agency) worden gepubliceerd.